ברוך הבא לאתר "סלסלת פירות".

אתר סלסלת פירות (להלן "האתר") הינו בבעלות של יצחק לשר. האתר פועל ברשת האינטרנט העולמית ועוסק בקיטלוג ובשיווק מקוון של סלסלות ומארזי פירות. השימוש באתר מותנה בקריאה ובהסכמה לתנאי השימוש כפי שמובאים בהמשך.

א. תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך ובין יצחק לשר שהוא הבעלים של האתר. לפיכך אנא קרא בעיון את תנאי השימוש עד הסוף. אם אינך מסכים לתנאי השימוש כולם או מקצתם, ואפילו רק לאחד מהם אתה מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. המשך גלישתך באתר יחשב כהסכמתך המלאה לתנאים אלה. כמו כן בעצם שימושך באתר הנך מתחיב שלא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד האתר, מי ממפעיליו , בעליו או מנהליו.

ב. תנאי השימוש באתר נוסחו בלשון זכר יחיד אך מיועדים ומחייבים לשני המינים וגם לרבים.

ג. הנהלת האתר "סלסלת פירות" שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתנאי השימוש,  בתוכן האתר, חזותו, ממשק המשתמש ובכל מרכיב אחר באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה. לפיכך אנא וודא שקראת את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. לא יצויין בדף "תנאי השימוש" או בכל מקום אחר באתר אם בוצעו בו שינויים בזמן האחרון.

ד. במקרה של סתירה בין מה שנכתב במקום אחר באתר כולל מה שנכתב על מוצר מסוים לבין התוכן של תנאי שימוש ייעדף מה שנכתב ב "תנאי השימוש".

 רכישת מוצרים באתר "סלסלת פירות"

א. רשאיי לרכוש באתר "סלסלת פירות" כל תושב ישראל, בעל כתובת מוכרת בארץ, שמלא לו 18 שנים, בית עסק או כל גוף מסחרי שיש לו כרטיס אשראי. לחילופין אפשר לרכוש בהעברה בנקאית בחנות האתר או בתשלום במזומן בבית העסק.

ב. "האתר "סלסלת פירות שומר לעצמו את הזכות משיקוליו הפרטיים וללא הסבר או נימוק, לסרב למכור לרוכש. במקרה זה לא יהיה חיוב עבור הרכישה.

ג. הפרטים אודות כל  מוצר מופיעים בדף נפרד כאשרים מקישים על סמל המוצר. תמונות המוצרים הם להמחשה בלבד. לפיכך יתכנו שינויים קטנים בין תמונת המוצר כפי שמופיעה באתר לבין המוצר הסופי שיסופק ללקוח, בעיקר בגלל שינויים קלים בתאורה או באופן ההצגה במחשב האישי.

ד. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

ה. התשלום יבוצע באמצעות כרטיסי אשראי או בהעברה בנקאית או בתשלום במזומן בבית העסק. אספקת המוצרים תבוצע לאחר ביצוע התשלום בפועל.

ו. אספקת המוצר תבוצע תוך שבוע עד שבועיים מביצוע הרכישה(יש לקחת בחשבון ימי עסקים בלבד כלאמר ללא סופי שבוע וחגים). לעתים רחוקות היא עלולה לקחת יותר זמן בגלל התלות בשרותי הדואר.

ז. ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.  לידיעתך החוק קובע שבמקרה של ביטול עסקה האתר רשאי לגבות דמי ביטול בגובה של 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח – הנמוך מבינבם.